Saksgrunnlag til årsmøtet

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det i årsrapporten står feil dato for årsmøtet. 

Årsmøtet er nå på torsdag, den 23. februar, kl. 19 på Kannik.  

Beklager dette. Hilsen Haakon

 

Her er saksgrunnlaget for årsmøtet.

Madla Svømmeklubb årsrapport 2016

Madla Svømmeklubb Virksomhetsplan 2016 (2)

Revisorgodkjent årsregnskap 2016

Fullstendighetserklæring

Jeg har fått en tilbakemelding på at årsrapporten ikke er mulig å åpne. I tilfelle du har problemer med å få lastet ned, send en mail til larsen.haakon@gmail.com, så sender jeg disse på mail.

Revisorgodkjent årsregnskap for 2016 ettersendes og er klart før møtet.

Oppdaterte klubbrekorder pr 31.12.16

Klubbrekorder, årsklasserekorder, topp 20 lister etc er blitt oppdatert og ligger på:

http://www.madlasvommeklubb.no/?page_id=89

Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for noen å se hvordan de ligger an i forhold til de beste i Madla SK gjennom tidene. (vi mangler en del før medley.no kom i 2004). Bruk statistikk med måte, husk at spesielt i ungdomsårene så er det stor forskjell hvor langt en er kommet fysisk og motorisk utvikling. Vi har mange eksempler på at statistikk blir snudd på hodet etter hvert som årene går.

Nåløyet for å komme med på listene blir mindre og mindre for hvert år. Madla er en av landets absolutt fremste konkurranseklubber og nivået er høyt. Det ble i 2016 satt betraktelig færre Aldersklasserekorder enn i de foregående år, uten at vi umiddelbart kan si nivået på svømmerne i Madla er noe dårligere enn tidligere av den grunn.

Tips om feil mottas med glede, det er mye resultater å følge med på underveis i året og å oppdatere til slutt.

Aldersklasserekorder Klubbrekorder
Jenter Gutter Totalt Jenter Gutter Totalt
Kortbane Langbane Kortbane Langbane Kortbane Langbane Kortbane Langbane
2011 35 34 42 34 145 8 7 6 6 27
2012 25 17 35 27 104 8 5 2 3 18
2013 26 24 49 25 124 8 5 4 2 19
2014 8 26 11 48 93 0 0 3 4 7
2015 18 25 20 28 91 0 0 5 4 9
2016 11 20 14 24 69 0 2 5 8 15

Mvh,
Bjørn Wigdel
SU

 

 

Aktivitetsplan for 2017

Aktivitetsplanen for 2017 er nå lagt ut under menypunkt >konkurranse>aktivitetsplan, invitasjoner til stevner og leirer vil bli sendt ut fortløpende. Merk at vi foreløpig ikke har lagt ut endelig oppsett på leirer etc. for høsten. Dette legges til etter hvert. I skolens vinterferie vil det bli arrangert trening hjemme.

Treningstider er også oppdatert for 2017, merk at tider for morgentreninger foreløpig ikke er lagt til. Den enkelte gruppe skal ha blitt informert om morgentreninger. Vi har fått noe reduserte antall baner til morgentrening i forbindelse med stengning av Stavanger Svømmehall. Det endelige tilbudet vil justeres etter hvert som vi ser hvor mye tid vi endelig får.

Ved spørsmål til aktivitetsplan og treningstider ta kontakt med Trener for angjeldende gruppe, evnt med Sportslig Utvalg.

Mvh

Sportslig Utvalg
Bjørn Wigdel

Gladnyhet! Tastahallen åpner igjen!

Tastahallen åpner for ordinær drift fra og med onsdag 14. september.

Det betyr at vi går tilbake til de ordinære treningstidene som vi begynte høsten med umiddelbart. Oversikt over disse finner en her på hjemmesiden under

Konkurranse>Treningstider

Med ett lite unntak. Inntil videre beholder vi treningstiden i Kvernevik fredager for K, M1 og U2 mellom 16-18.

Ved spørsmål vedrørende treningstid og/eller annet ta kontakt med deres Gruppetrener, kontaktinformasjon finner dere under menypunkt Kontakt

Mvh,
Bjørn W.
Sportslig Utvalg